HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NHÀ THUỐC TOÀN QUỐC

1
Đặt hàng
2
Thông tin đặt hàng
3
Xác nhận đơn hàng

TOBSILL trẻ em

Tobsill trẻ em chai siro

Tobsill trẻ em chai siro

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, giúp bổ phổi

Đơn giá: 98,000
Số lượng: - +
Tobsill trẻ em ống siro

Tobsill trẻ em ống siro

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, giúp bổ phổi

Đơn giá: 98,000
Số lượng: - +
Tobsill trẻ em gói bột

Tobsill trẻ em gói bột

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, giúp bổ phổi

Đơn giá: 140,000
Số lượng: - +

TOBSILL người lớn

Tobsill người lớn chai siro

Tobsill người lớn chai siro

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, giúp bổ phổi

Đơn giá: 148,000
Số lượng: - +
Tobsill người lớn ống siro

Tobsill người lớn ống siro

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, giúp bổ phổi

Đơn giá: 148,000
Số lượng: - +
Tobsill người lớn viên nang mềm

Tobsill người lớn viên nang mềm

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, giúp bổ phổi

Đơn giá: 148,000
Số lượng: - +

Viên ngậm TOBSILL

Viên ngậm Tobsill vị gừng

Viên ngậm Tobsill vị gừng

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, đau rát họng

Đơn giá: 48,000
Số lượng: - +
Viên ngậm Tobsill vị dâu

Viên ngậm Tobsill vị dâu

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, đau rát họng

Đơn giá: 48,000
Số lượng: - +
Viên ngậm Tobsill vị cam

Viên ngậm Tobsill vị cam

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, đau rát họng

Đơn giá: 48,000
Số lượng: - +
Viên ngậm Tobsill vị chanh

Viên ngậm Tobsill vị chanh

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, đau rát họng

Đơn giá: 48,000
Số lượng: - +
Viên ngậm Tobsill vị bạc hà

Viên ngậm Tobsill vị bạc hà

Hỗ trợ giảm ho, giảm đàm, đau rát họng

Đơn giá: 48,000
Số lượng: - +
Mua Tobsill